Klachtenprocedure

Klachten zijn een waardevolle bron van informatie over het functioneren van Etradium. Een goede relatie met investeerders en andere belanghebbenden is essentieel voor ons bedrijf. Daarom hechten wij veel waarde aan de correcte afhandeling van klachten. De klachtenprocedure is van toepassing op investeerders en andere belanghebbenden. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Wat is een klacht?

Er is sprake van een klacht indien er niet is voldaan aan de verwachtingen van een investeerder of andere belanghebbende én deze persoon daarvan melding maakt.

Indienen van een klacht

De klacht kan in persoon, telefonisch, per e-mail, via ons contactformulier of per post worden ingediend bij Etradium.

Beantwoorden van een klacht

Klachten die in persoon of telefonisch worden ingediend zullen zo veel mogelijk direct worden beantwoord. In deze gevallen wordt er een schriftelijke bevestiging (per post of e-mail) van het gesprek gestuurd. Indien er voorafgaand aan het antwoord een onderzoek moet plaatsvinden, wordt tijdens het gesprek afgesproken wanneer de klacht wordt afgehandeld.

Schriftelijke klachten worden binnen vijf werkdagen – telefonisch of schriftelijk – afgehandeld, maar bij voorkeur op de dag van ontvangst. Indien afhandeling meer tijd kost, wordt er eerst een bevestiging van ontvangst uitgestuurd naar de klagende partij. Tevens wordt een tijdsindicatie gegeven wanneer de klacht afgehandeld zal zijn.